REGULAMIN

1. Postanowienia wstępne

 • Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego SzukamStancji.pl, określanego dalej jako Serwis.
  Jego rolą jest wyszukiwanie i promowanie ogłoszeń, propozycji wynajmu mieszkań, pokoi i innych lokali szerokiemu gronu odbiorców w internecie.
 • Jako użytkownika należy rozumieć osobę korzystającą z serwisu za pomocą urządzenia komunikującego się z Internetem i wyposażonego w powszechnie używaną przeglądarkę internetową.

 • 2. Funkcjonalności serwisu

 • Serwis wyszukuje, gromadzi i publikuje informacje o ogłoszeniach publikowanych w internecie.

 • Serwis dokłada wszelkich starań, aby wszystkie publikowane informacje o ogłoszeniach były aktualne i dokładne, jednak ze względów technicznych Serwis nie daje gwarancji publikowania wszystkich ofert, które można znaleźć w internecie.

 • Serwis wykorzystuje zaawansowane algorytmy do grupowania ofert, ich filtrowania i analizowania. Twórcy dokładają wszelkich starań, aby zebrane linki do ogłoszeń i podstawowe informacje o nich były prawidłowe, jednak nie daje takiej gwarancji. W związku z tym korzystanie z Serwisu nie może wiązać się z roszczeniami za niezamierzone błędy.

 • 3. Dane osobowe i polityka prywatności

 • SzukamStancji.pl nie gromadzi i nie przetwarza danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych.

 • Serwis gromadzi jedynie informacje o ogłoszeniach i ich odnośniki w celu odesłania użytkownika do źródła w którym ogłoszenie jest opublikowane, działając jako wyszukiwarka ogłoszeń o wynajmie nieruchomości.

 • 4. Postanowienia końcowe

 • Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym momencie.

 • Serwis w każdej chwili może zaprzestać usług.

 • SPRAWDŹ OFERTY WYNAJMU Z:
  © 2017 - 2020 SzukamStancji.pl