1. Postanowienia wstępne

 • Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego SzukamStancji.pl, określanego dalej jako Serwis.
  Jego rolą jest promowanie ogłoszeń i propozycji wynajmu mieszkań, pokoi i innych lokali szerokiemu gronu odbiorców w internecie.
 • Jako użytkownika należy rozumieć osobę korzystającą z serwisu za pomocą urządzenia komunikującego się z Internetem i wyposażonego w powszechnie używaną przeglądarkę internetową.

 • 2. Ogólne warunki korzystania z serwisu

  1. Ogłoszenia publikowane w serwisie przez użytkownika powinny być zgodne ze stanem faktycznym i powinny odzwierciedlać rzeczywistą chęć zawarcia transakcji w postaci najmu obiektu opisanego w ogłoszeniu.

  2. Serwis nie bierze udziału w transakcjach pomiędzy uczestnikami rynku, którzy korzystają z zasobów serwisu. Cała odpowiedzialność wynikająca z wykorzystania informacji zawartych na stronach serwisu spoczywa na użytkowniku serwisu. SzukamStancji.pl nie jest oferentem, a jedynie przestawia informacje o ofertach i oferentach.

  3. Treść ogłoszenia powinna w jasny sposób nawiązywać do przedmiotu ogłoszenia, opisywać go dokładnie, rzetelnie i kompletnie oraz nie może wprowadzać w błąd innych użytkowników.

  4. Serwis zastrzega sobie prawo do usunięcia ogłoszeń naruszających prawo, obraźliwych, rasistowskich, nieobyczajnych itp. bez uprzedniego ostrzeżenia wystawiającego ogłoszenie.

  3. Dodawanie ogłoszeń

  1. Zamieszczenie ogłoszenia w serwisie SzukamStancji.pl wymaga wypełnienia formularza w którym określane są cechy przedmiotu najmu.

  2. Emisja ogłoszenia co do zasady rozpoczyna się z chwilą wysłania formularza, przez okres 14 dni kalendarowych. Po tym czasie ogłoszenie jest archiwizowane i anonimizowane co do danych kontaktowych.

  3. Ogłoszenie możę być opublikowane wyłącznie w języku polskim, lub w wersji polskiej i angielskiej równocześnie. Serwis zastrzega sobie prawo do usunięcia ogłoszenia zamieszczonego w innych językach.

  4. W czasie publikacji ogłoszenia użytkownik ma prawo do modyfikacji treści ogłoszenia i jego parametrów, oraz wycofać publikację tegoż ogłoszenia.

  SPRAWDŹ OFERTY WYNAJMU Z:
  © 2017 - 2020 SzukamStancji.pl